Welkom op de website van de Stichting Volkshuisvesting Hillegom (SVH)

Wie is SVH

SVH is opgericht op 3 januari 2011 door een aantal Hillegommers die zich zeer betrokken voelen bij de volkshuisvesting in Hillegom. De doelstellingen van SVH zjin vastgelegd in de oprichtingsakte. Die doelstellingen zijn:

  • Werkzaam te zijn op het gebied en in het belang van de volkshuisvesting in de gemeente Hillegom.
  • Het (doen) realiseren van woningbouwprojecten in de gemeente Hillegom ten behoeve van die maatschappelijke groeperingen die gepredispotioneerd zijn bij de verwerving van een woning, waaronder begrepen starters op de woningmarkt en ouderen.
  • Het lokaal op kwalitatief hoogwaardige wijze (doen) ontwikkelen van nieuwbouwprojecten en het begeleiden van de bouw.
  • Het initiëren van renovatie- en onderhoudsprojecten met betrekking tot de huidige lokale woningvoorraad.
  • Het exploiteren en beheren van registergoederen in de gemeente Hillegom.

SVH heeft in het jaar 2011 de organisatie vorm gegeven en heeft een eerste bouwproject van 14 woningen ontwikkeld.

SVH wil met alle partijen samenwerken met als doel te komen tot goede huisvesting van Hillegommers.

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de SVH

De heer L.A. Maasdam is door de Raad van Toezicht aangesteld als bestuurder.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • de heer J. van Dijk
  • de heer N. Wijnker
  • de heer A. Hurtak
  • de heer R. van Thienen


 
 
goto E-Smart.nlgoto Beheren